มีการฝึกภาษาและคำศัพท์พื้นฐานที่แข็งแรงให้มากขึ้น
ส่งเสริมให้นักเรียนพูดทุก ๆ บทเรียน
ขั้นตอนการสอนการอ่านและการเขียนด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน
วิธีการทีละขั้นตอน การสร้างความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับไวยากรณ์ ด้วยการ
     นำเสนอแบบง่ายๆและเน้นการฝึกปฏิบัติ
สิ่งที่น่าสนใจตรงกันข้าม - หัวข้อที่เรียนยังจะสอนให้นักเรียนวิชาอื่น ๆ
     ผ่านทางภาษาอังกฤษ
เกมส์และเพลงจะถูกรวบรวมไว้เพื่อกระตุ้นนักเรียน และช่วยให้พวกเขา
     นำภาษามาใช้
งานฝีมือและกิจกรรมที่สนุกสนาน จะส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
     ของพวกเขา

หลักสูตรไวยกรณ์และการเขียนประดับประถมศึกษา

การเตรียมการสำหรับการสมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับ ม.1 (ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ในรูปแบบภาษาอังกฤษ)

อยากเก่ง อังกฤษ   ภาษาอังกฤษเด็กเล็ก ภาษาอังกฤษเด็กประถม
อบรมภาษาอังกฤษ อบรมภาษาฝรั่งเศษ
สอนภาษาฝรั่งเศษ ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายภาษาอังกฤษ
การออกเสียงภาษาอังกฤษ